WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


II EDYCJA 2002/2003 - WYKŁAD 12


DRGANIA I FALE cz.1
prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
16.04.2003

Czas trwania: 6''


film dostępny również na DVD

  DRGANIA I FALE

DRGANIA I FALE

DRGANIA I FALE

DRGANIA I FALE
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Kamera: M.Latosińska. Montaż cyfrowy (komputerowy): M.Latosińska
STRESZCZENIE

Fizyka jest tą fundamentalną dziedziną wiedzy, której znajomość jest niezbędna dla zrozumienia otaczającego nas świata. Prawa fizyki decydują o budowie Wszechświata, o strukturze skały, o przemieszczeniach wody w oceanie, o procesach życiowych w układach biologicznych, o konstrukcji i działaniu urządzeń technicznych, o wytwarzaniu i wykorzystywaniu coraz bardziej złożonych urządzeń elektronicznych. Podstawowe prawa fizyki zachwycają nas swoją prostotą i elegancją. Tematem wykładu będą drgania i fale. Są to powszechnie znane zjawiska fizyczne, które stosunkowo łatwo dają się opisać w języku matematyki. Drgania i fale spotykamy zarówno w makro świecie jak i w świecie atomów i cząsteczek. Na wykładzie pokazane zostaną przykłady drgań mechanicznych i akustycznych oraz przedstawiony będzie ich najprostszy opis matematyczny. W szczególności nacisk będzie położony na zrozumienie takich wielkości fizycznych opisujących ruch drgający jak wychylenie, amplituda, okres i częstość oraz tłumienie drgań. Przedstawione będą także przykłady rezonansu tj. zadziwiającego zjawiska polegającego na wzbudzeniu układu do silnych drgań za pomocą bardzo słabego oddziaływania działającego z częstością własną drgającego układu. Zjawisko to odgrywa niezwykle ważną role w technice i życiu codziennym. Pokazane zostaną i opisane także fale mechaniczne i akustyczne. Szczególnie omawiane będą charakterystyczne dla fal zjawiska dyfrakcji i interferencji. Podane będą liczne przykłady drgań i fal obserwowanych w różnych zjawiskach fizycznych.

O WYKŁADOWCY

Wojciech NAWROCIK jest profesorem fizyki na Wydziale Fizyki UAM. W latach 1987-90 był dyrektorem Instytutu Fizyki i w latach 1993-99 dziekanem Wydziału Fizyki UAM. Dla studentów kierunku fizyka wykłada mechanikę i wstęp do fizyki fazy skondensowanej. Pracuje w Zakładzie Kryształów Molekularnych i zajmuje się badaniami struktury, dynamiki i przejść fazowych w układach molekularnych. Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych. W badaniach stosuje głównie metody dielektryczne i rozpraszania neutronów. Przez wiele lat przebywał na stażach w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Współpracuje z wieloma uniwersytetami europejskimi. Był przez semestr profesorem wizytującym w Indiana University of Pennsylvania. Jest współorganizatorem międzynarodowych seminariów naukowych "Neutron Scattering Investigation" organizowanych w Poznaniu. Jako organizator i wykładowca uczestniczy w wielu imprezach edukacyjnych skierowanych do nauczycieli i młodzieży. Jest członkiem międzynarodowej grupy EUPEN zajmującej się nauczaniem fizyki w Europie. Przewodniczy Krajowemu Komitetowi Organizacyjnemu festiwalu "Fizyka na Scenie 3"

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Tajemnica neutronu

Drgania i fale cz.2

Drgania i fale - Akustyka

Od wahadła do efektu foelektrycznego

O ruchu obrotowym ciał sztywnych...

Nanowiedza i nanotechnologia...

Od zderzenia kulek do zderzenia protonów w wielkim zderzaczu hadronów (LHC)Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska