WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


II EDYCJA 2002/2003 - WYKŁAD 13


CYFROWY OBRAZ I DŹWIĘK
prof. dr hab. Ryszard Stasiński
14.05.2003

Czas trwania: 8''


film niedostępny na DVD

  CYFROWY OBRAZ I DŹWIĘK

CYFROWY OBRAZ I DŹWIĘK

CYFROWY OBRAZ I DŹWIĘK

CYFROWY OBRAZ I DŹWIĘK
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Kamera: M.Latosińska. Montaż cyfrowy (komputerowy): M.Latosińska
STRESZCZENIE

Od kilkudziesięciu lat obserwuje się zjawisko przechodzenia od analogowych do cyfrowych technik zapisu i przetwarzania sygnałów. Jest to najbardziej widoczne w obszarze zastosowań powszechnego użytku: muzyka na płytach kompaktowych, a obecnie na różnych nośnikach w standardzie mp3, fotografia, wideo na płytach DVD, radio cyfrowe, telewizja cyfrowa. Wykład rozpoczyna się od podania przyczyn tego zjawiska. Następnie zaprezentowane zostaną podstawowe techniki związane z cyfrowym zapisem i przetwarzaniem sygnałów dźwięku i obrazu.

O WYKŁADOWCY

Ryszard STASIŃSKI jest profesorem nadzwyczajnym Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, oraz Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od października 1997 do końca roku 1999 był zatrudniony na stanowisku profesorskim w University College of Narvik, Norwegia. Jest autorem lub współautorem przeszło 130 publikacji naukowych, w tym około 90 w czasopismach i materiałach konferencji o zasięgu międzynarodowym. Prace te dotyczą przede wszystkim dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów, w ostatnim okresie ze szczególnym naciskiem na tematykę przetwarzania obrazów. Wygłosił około dziesięciu referatów zaproszonych w zagranicznych instytucjach naukowych, oraz kilkadziesiąt na uczelniach i w instytucjach krajowych. Odbył pięć zagranicznych staży naukowych: dwuletni w Norwegian Institute of Technology, Trondheim, w Strathclyde University, Glasgow, na Uniwersytecie we Florencji, i dwa w INRS-Telecom, Montreal.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska