WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


II EDYCJA 2002/2003 - WYKŁAD 14


KOMPUTER PRZYRZĄDEM POMIAROWYM
prof. dr hab. Henryk Szydłowski
11.06.2003

Czas trwania: 17''


film niedostępny na DVD

  KOMPUTER PRZYRZĄDEM POMIAROWYM

KOMPUTER PRZYRZĄDEM POMIAROWYM

KOMPUTER PRZYRZĄDEM POMIAROWYM

KOMPUTER PRZYRZĄDEM POMIAROWYM
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Kamera: M.Latosińska. Montaż cyfrowy (komputerowy): M.Latosińska
STRESZCZENIE

Wśród licznych zastosowań komputera jednym z ważnych jest zastosowanie do wykonywania pomiarów. Komputery są stosowane we wszystkich fizycznych badaniach naukowych. Bez komputerów nie można wykonać skomplikowanych pomiarów w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych i astrofizyki. Mimo bardzo licznych zastosowań w nauce i technice w zasadzie komputery nie są stosowane w pomiarach wykonywanych w szkole i ten rodzaj zastosowań nie jest również włączony do programu przedmiotu:"informatyka". Tę lukę trzeba jak najszybciej wypełnić, by zmniejszyć przepaść dzielącą nauczanie od współczesnego poziomu wiedzy i techniki. Wykład stanowi próbę przerzucenia nie tyle mostu, co raczej pajęczej nici nad tą przepaścią. Nasz zespół, pracujący w ramach grantów KBN oraz Europejskiego programu TEMPUS, już w początku lat 90-tych wyposażył kilka szkół w zestawy komputerowe i przygotował materiały w postaci drukowanej. Jednak ta "iskra" zgasła z różnych przyczyn, z których jedną są finanse. Przedmiotem wykładu będzie zastosowanie zestawu komputerowego do pomiarów fizycznych wykonywanych na lekcjach fizyki w szkole. Wstępna część wykładu dotyczyć będzie przetwarzania analogowo-cyfrowego i sprzężenia komputera z zestawem pomiarowym za pomocą interfejsu. Następnie, po kolei, omówione będą następujące zastosowania zestawu komputerowego do pomiarów i przetwarzania wyników pomiarowych: Zastosowanie komputera do pomiaru wielkości elektrycznych. Oscyloskop z pamięcią do badania sygnałów elektrycznych zmiennych w czasie Przyrząd do badania przebiegów sygnałów elektrycznych i przetwarzania wyników pomiarowych Zasady pomiaru nieelektrycznych wielkości fizycznych Badanie sygnałów akustycznych Pomiary położenia przedmiotów poruszających się i przetwarzanie uzyskanych wyników. Wszystkie wyszczególnione zastosowania będą ilustrowane przykładami doświadczeń wykonywanych za pomocą zestawu COACH przeznaczonego, między innymi, do wykonywania doświadczeń szkolnych.

O WYKŁADOWCY

Henryk SZYDŁOWSKI jest profesorem fizyki na Wydziale Fizyki UAM. Zajmuje się nauczaniem eksperymentu fizycznego, opracowaniem wyników pomiarowych i zastosowaniem komputerów w nauczaniu. W latach 1957-1970 dokonał gruntownej modernizacji tradycyjnej Pracowni Fizycznej I. W latach 1990-1993 zorganizował od podstaw Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe. Obecnie współorganizuje Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Informatyki. i Szkolne Przyrodnicze Laboratoria Komputerowe. Jest współorganizatorem ogólnopolskich zaocznych studiów doktoranckich dla nauczycieli fizyki. Organizuje konkursy Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotyczące "Komputerowo wspomaganego eksperymentu" Jest autorem, lub współautorem 12 podręczników i skryptów w tym znanych podręczników akademickich np. Pracownia fizyczna i Pomiary fizyczne za pomocą komputera. Współpracuje z wieloma uniwersytetami krajowymi i zagranicznymi.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska