WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


III EDYCJA 2003/2004 - WYKŁAD 15


ENERGIA - WYZWANIE XXI WIEKU
prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz
19.11.2003

Czas trwania: 24''


film niedostępny na DVD

  ENERGIA - WYZWANIE XXI WIEKU

ENERGIA - WYZWANIE XXI WIEKU

ENERGIA - WYZWANIE XXI WIEKU

ENERGIA - WYZWANIE XXI WIEKU
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Kamera: M.Latosińska. Montaż cyfrowy (komputerowy): M.Latosińska
STRESZCZENIE

Świat potrzebuje energii. Dostęp do jej źródeł jest warunkiem rozwoju gospodarczego każdego kraju, a stopień jej wykorzystania odzwierciedla poziom życia mieszkańców. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju świata, tj. takiegoktóry zapewnia zaspokojenie potrzeb dziś żyjących mieszkańców Ziemi bez narazania na szwank możliwości zaspokojania potrzeb przyszłych pokoleń, nie da sie osiągnąć bez wzrostu wykorzystania nowych źródeł energii, a przede wszystkim energii jadrowej.
Czy energetyka jądrowa jest bezpieczna?
Awarie reaktorów, a w szczególności katastrofa w Czarnobylu pokazały, że energetyka jadrowa niesie zagrożenia, co wywołało u wielu ludzi przekonanie, ze jest ona bardzo niebezpieczna. Jednak pytanie zostało źle postawione.
Należy spytać czy jest bezpieczniejsza od innych sposobów wytwarzania energii i czy przy dzisiejszym poziomie technologii można ją uczynić bezpieczniejszą?
Próbę odpowiedzi na tak sformułowane pytania słuchacz znajdzie w prezentowanym wykładzie.

O WYKŁADOWCY

Andrzej HRYNKIEWICZ jest profesorem fizyki Uniwersytetu Jagielońskiego i Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczącym Rady ds. Atomistyki. Jest autorem lub redaktorem szeregu książek, autorem stukilkudziesięciu publikacji naukowych, monografii oraz licznych opracowań przeglądowych i popularnonaukowych. Jego zainteresowanie problemami energetyki wynika z obaw przed konsekwencjami nierównomiernego dostępu do energii mieszkańców świata, a także z przekonania, że energetyka jest dziedziną ludzkiej działalności, której niewłaściwy kierunek rozwoju może prowadzić do nieodwracalnej dewastacji środowiska naturalnego i zagrożenia zdrowia obecnego i przyszłych pokoleń.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska