WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


I EDYCJA 2001/2002 - WYKŁAD 2


¦WIAT D¬WIĘKÓW
prof. dr hab. Rufin Makarewicz
16.01.2002

 

Brak filmu z tego wykladu


film niedostępny na DVD

¦WIAT D¬WIĘKÓW   ¦WIAT D¬WIĘKÓW

¦WIAT D¬WIĘKÓW

¦WIAT D¬WIĘKÓW

¦WIAT D¬WIĘKÓW
STRESZCZENIE

Brak streszczenia wykładu.                                                                                                                                                                                                                              

O WYKŁADOWCY

Rufin MAKAREWICZ jest profesorem fizyki-akustyki na Wydziale Fizyki UAM. Wykłada akustykę fizyczn±, akustykę teoretyczn± oraz uczy jak minimalizować hałas. (projektowanie ekranów akustycznych, porowatych nawierzchni jezdni, itd.) Obecne zainteresowania naukowe Profesora koncentruj± sie wokół fal akustycznych w atmosferze, a w szczególno¶ci fal nios±cych hałas drogowy, kolejowy i lotniczy.
W dorobku ma ponad 60 publikacji i 4 ksi±żki. Jest edytorem czasopism naukowych Applied Acoustics i Archives of Acoustics oraz członkiem towarzystw naukowych: Acoustical Society of America, Acoustical Society of Japan, Polish Acoustical Society, Polish Academy of Science, New York Academy of Science. Ostatnio dużo czasu zajmuje mu tworzennie sieci zespołów badawczych w Unii Europejskiej, które zajmuj± się badaniami hałasu w ¶rodowisku. W chwilach wolnych ¶piewa i gra na fortepianie standardy jazzowe.

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Burza czyli fizyka błyskawicy i grzmotu

¦wiat dĽwiękówZdjęcia: K. Fry¶, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. ¦wiatłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska