WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


IV EDYCJA 2004/2005 - WYKŁAD 25


DRGANIA I FALE cz.3 AKUSTYKA
prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
16.02.2005

Czas trwania: 32''


film niedostępny na DVD

  DRGANIA I FALE III - AKUSTYKA

DRGANIA I FALE III - AKUSTYKA

DRGANIA I FALE III - AKUSTYKA

DRGANIA I FALE III - AKUSTYKA
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Fale akustyczne to fale mechaniczne, które możemy rejestrować za pomocą narządu słuchu- ucha. W wykładzie przedstawione zostaną sposoby wytwarzania i rozchodzenie się fal akustycznych. Częstotliwość fal akustycznych zawarta jest w przedziale 20 - 20 000 Hz.
Omówione zostaną zasady działania i zademonstrowane takie źródła fal akustycznych jak kamerton, instrumenty strunowe, dęte i perkusyjne. Omówione zostaną również najważniejsze cechy dźwięku: natężenie, wysokość i barwa. Przestawione będą doświadczenia pokazujące zjawisko rezonansu polegające na powstawaniu silnych drgań w układach pobudzanych przez fale akustyczne o częstotliwości równej częstotliwości drgań własnych układu. Pokazana będzie analiza Fouriera złożonych periodycznych fal dźwiękowych pozwalająca zrozumieć różną barwę dźwięku wytwarzanych przez różne źródła dźwięku.
Omówione zostanie i zilustrowane doświadczeniami zjawisko Dopplera polegające na zmianie częstotliwości rejestrowanego dźwięku wskutek ruchu źródła dźwięku i/lub obserwatora. Zjawisko Dopplera ma coraz szersze zastosowanie również w przypadku fal elektromagnetycznych. Np. w astronomii służy do pomiaru odległości galaktyk względem Ziemi.

O WYKŁADOWCY

Wojciech NAWROCIK jest profesorem fizyki na Wydziale Fizyki UAM. W latach 1987-90 był dyrektorem Instytutu Fizyki i w latach 1993-99 dziekanem Wydziału Fizyki UAM. Dla studentów kierunku fizyka wykłada mecha-nikę i wstęp do fizyki fazy skondensowanej. Pracuje w Zakładzie Kryształów Moleku-larnych i zajmuje się badaniami struktury, dynamiki i przejść fazowych w układach molekularnych. Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych. W badaniach stosuje głównie metody diele-ktryczne i rozpraszania neutronów. Przez wiele lat przebywał na stażach w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Współpracuje z wieloma uniwer-sytetami europejskimi. Jest członkiem międzynarodowej grupy EUPEN zajmującej się nauczaniem fizyki w Europie.

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Tajemnica neutronu

Drgania i fale cz.1

Drgania i fale cz.2

Od wahadła do efektu foelektrycznego

O ruchu obrotowym ciał sztywnych...

Nanowiedza i nanotechnologia...

Od zderzenia kulek do zderzenia protonów w wielkim zderzaczu hadronów (LHC)Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska