WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


IV EDYCJA 2004/2005 - WYKŁAD 26


PIĘKNO DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI
dr Aleksandra Jendrzejczak, dr Stefan Habryło,
inż. Jacek Marczyński, dr Michał Januszczyk
16.03.2005

Czas trwania: 1h3''


film niedostępny na DVD

  PIĘKNO DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI

PIĘKNO DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI

PIĘKNO DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI

PIĘKNO DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Kamera: W. Jaraczewski, M. Latosińska. Montaż cyfrowy (komputerowy): M.Latosińska.
STRESZCZENIE

Zjawiska fizyczne, podporządkowane odwiecznym prawom natury, urzekają swoim pięknem, wręcz rzucają czar na zafascynowanego nimi badacza, który nie szczędzi sił, aby zgłębić ich istotę. Nasza prezentacja ma na celu pokazanie wybranych doświadczeń z różnych działów fizyki - ciekawych, często zaskakujących swoim przebiegiem. Przeplatające się przez wiele działów zjawisko ruchu falowego, oraz dyfrakcja i interferencja, charakteryzujące ten ruch, zostaną pokazane na kilka sposobów: np. w falownicy i w rurze Rubensa. W zamkniętej rurze wypełnionej gazem palnym wytworzymy falę akustyczną stojącą, a następnie przy pomocy palących się na grzbiecie rury płomieni zobrazujemy kształt tej fali. Także i muzyka może być zilustrowana przez szereg grających w jej takt płomyków. Ale to nie jedyna rura demonstracyjna, która zagra na naszych pokazach. Inna rura odezwie się po podgrzaniu jej wnętrza palnikiem gazowym. Przygotowane przez nas pokazy uatrakcyjnią interesujące doświadczenia z elektryczności i optyki. Nie zabraknie też sztuczek fizycznych m.in. z ciekłym azotem i gazowym helem, które zawsze zaskakują widza i zmuszają do poznania istoty tego zjawiska.

O WYKŁADOWCY

Pracownia Demonstracji (PD) powstała w 1960 roku, a jako samodzielna jednostka Wydziału Fizyki funkcjonuje od 2001 roku. PD zajmuje się przygotowaniem i prezentacją pokazów doświadczeń z fizyki do wszystkich wykładów kursowych wygłaszanych na Wydziale Fizyki. Ponadto sprawuje opiekę techniczną nad wszystkimi wykładami, seminariami, konferencjami, spotkaniami, debatami itp. odbywającymi się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Fizyki UAM. Od roku akademickiego 2001/2002 PD organizuje także cykliczne wykłady otwarte dla młodzieży szkół średnich ( www.wo.amu.edu.pl ) oraz Festiwale Nauki i Sztuki (www.fns.amu.edu.pl). Od roku 2004 Pracownia Demonstracji wraz z Uniwersyteckim Studiem Filmowym (USF) tworzy Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny Wydziału Fizyki (www.odm.amu.edu.pl), który kompleksowo zajmuje się sprawami popularyzacji nauki (wykłady otwarte, festiwale, filmy dydaktyczne, wystawy, itp.) oraz organizacją i dokumentacją wydarzeń uniwersyteckich ("Kwadrans Akademicki").

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Fizyka dla wszystkich - Pokazy eksperymentów 2006

Fizyka dla wszystkich - Pokazy eksperymentów 2007Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska