WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


IV EDYCJA 2004/2005 - WYKŁAD 27


LATANIE BEZSILNIKOWE A SIŁA PRZYRODY
prof. dr hab. Waldemar Ratajczak
20.04.2005

Czas trwania: 55''


film niedostępny na DVD

  LATANIE BEZSILNIKOWE A SIŁA PRZYRODY

LATANIE BEZSILNIKOWE A SIŁA PRZYRODY

LATANIE BEZSILNIKOWE A SIŁA PRZYRODY

LATANIE BEZSILNIKOWE A SIŁA PRZYRODY
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Wzniesienie się ponad Ziemię było zawsze marzeniem człowieka. Można powiedzieć, że był to i jest, pewien romantyczny atawizm. Mógł się on spełnić dopiero po odkryciu głównych praw przyrody. Celem wykładu jest wskazanie podstawowych związków występujących pomiędzy siłami przyrody a lataniem bezsilnikowym, w szczególności - szybownictwem. Wykład przybliży zasady lotu bezsilnikowych statków powietrznych. Uzasadni także tezę, że do wyjaśnienia mechaniki lotu nie wystarczy tylko zdrowy rozsądek. Konieczne jest w tym przypadku podejście naukowe.

O WYKŁADOWCY

Waldemar RATAJCZAK jest profesorem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, kierownikiem Zakładu Ekonometrii Przestrzennej JGSEiGP UAM. W 1962r ukończył kurs szybowcowy w Aeroklubie Poznańskim, którego członkiem jest do dzisiaj. W 1967r zdobył złotą odznakę szybowcową z 3 diamentami. W 1993r został wyróżniony najwyższym odznaczeniem w polskim szybownictwie - Medalem Tańskiego. Jest długoletnim członkiem Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego. W latach 1993-2001 był wiceprezesem Aeroklubu Poznańskiego. Obecnie jest wiceprezydentem Europe Airsports - Organizacji skupiającej ponad 750 tyś. osób uprawiających sporty lotnicze w Europie. Od roku 2004 Pracownia Demonstracji wraz z Uniwersyteckim Studiem Filmowym (USF) tworzy Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny Wydziału Fizyki (www.odm.amu.edu.pl), który kompleksowo zajmuje się sprawami popularyzacji nauki (wykłady otwarte, festiwale, filmy dydaktyczne, wystawy, itp.) oraz organizacją i dokumentacją wydarzeń uniwersyteckich ("Kwadrans Akademicki").Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska