WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


IV EDYCJA 2004/2005 - WYKŁAD 28


BURZA CZYLI
FIZYKA BŁYSKAWICY I GRZMOTU

prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
i prof. dr hab. Rufin Makarewicz
18.05.2005

Czas trwania: 1h


film niedostępny na DVD

  BURZA CZYLI FIZYKA BŁYSKAWICY I GRZMOTU

BURZA CZYLI FIZYKA BŁYSKAWICY I GRZMOTU

BURZA CZYLI FIZYKA BŁYSKAWICY I GRZMOTU

BURZA CZYLI FIZYKA BŁYSKAWICY I GRZMOTU
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Burze z wyładowaniami elektrycznymi nie są niczym niezwykłym. Cały czas nad powierzchnia naszej planety szaleje kilka tysięcy burz, bo burze z piorunami to nie tylko burze deszczowe, ale także piaskowe i śnieżne. Istnieją miejsca na Ziemi, które maja około 300 dni burzowych w roku, a w czasie jednej godziny może pojawić się nawet 10 00 piorunów. Piorun to zjawisko niezwykle gwałtowne, a przy tym piękne i tajemnicze - mówi się, ze błyskawice i grzmoty to broń bogów. Od wieków więc, zarówno uczeni ja i zwykli ludzie, zadawali sobie pytanie - skąd bierze się to potężne zjawisko atmosferyczne? Pierwszym, który zaczął je badać był Benjamin Franklin. Dowiódł on, że piorun to ogromne wyładowanie elektryczne, któremu towarzyszy intensywne świecenie (błyskawica) i gwałtowny wybuch, nazywany grzmotem Jakie prawa fizyki rządzą błyskawicą i grzmotem? W jaki sposób powstają w chmurach tak ogromne ilości ładunków elektrycznych? Jak wytworzyć błyskawicę w laboratorium i jak zmierzyć rozkład widmowy jej światła? Dlaczego im dalej jesteśmy od burzy, tym grzmot jest bardziej głuchy? Jak wyciąć za pomocą komputera tony wysokie, aby otrzymać charakterystyczne pomruki burzy? O tym wszystkim, ale także o wielu innych intrygujących zagadnieniach związanych z błyskawicami i grzmotem będziemy mówić na tym wykładzie.

O WYKŁADOWCY

Ryszard NASKRĘCKI, profesor nadzwyczajny UAM, od września 2002 r. prodziekan, a od 2005 roku Dziekan Wydziału Fizyki UAM. Główne zainteresowania naukowe to fotofizyka molekularna i spektroskopia laserowa. W dorobku naukowym monografia książkowa, ponad 30 oryginalnych artykułów naukowych i ponad 50 komunikatów konferencyjnych. W latach 1993 - 2001 odbył kilka staży naukowych w renomowanych ośrodkach we Francji. Aktywny popularyzator nauki - wygłosił ponad 20 wykładów popularnonaukowych dla kilu tysięcy słuchaczy.

Rufin MAKAREWICZ jest profesorem fizyki-akustyki na Wydziale Fizyki UAM. Wykłada akustykę fizyczną, akustykę teoretyczną oraz uczy jak minimalizować hałas. (projektowanie ekranów akustycznych, porowatych nawierzchni jezdni, itd.) Obecne zainteresowania naukowe Profesora koncentrują sie wokół fal akustycznych w atmosferze, a w szczególności fal niosących hałas drogowy, kolejowy i lotniczy. W dorobku ma ponad 60 publikacji i 4 książki. Jest edytorem czasopism naukowych Applied Acoustics i Archives of Acoustics oraz członkiem towarzystw naukowych: Acoustical Society of America, Acoustical Society of Japan, Polish Acoustical Society, Polish Academy of Science, New York Academy of Science. Ostatnio dużo czasu zajmuje mu tworzennie sieci zespołów badawczych w Unii Europejskiej, które zajmują się badaniami hałasu w środowisku. W chwilach wolnych śpiewa i gra na fortepianie standardy jazzowe.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska