WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


I EDYCJA 2001/2002 - WYKŁAD 3


NOWE ŚWIATŁO
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
20.02.2002

Czas trwania: 37''


film dostępny również na DVD

  NOWE ŚWIATŁO

NOWE ŚWIATŁO

NOWE ŚWIATŁO

NOWE ŚWIATŁO
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

W swoim wykładzie prof. dr hab. Ryszard Naskręcki przedstawił naturę poznania światła od czasów starożytnych do czasów współczesnych z uwzględnieniem roli światła dla rozwoju naszej cywilizacji. W wykładzie zaprezentowano także doświadczenia fizyczne ilustrujące różne prawa rządzące naturą światła. Bardzo wnikliwie autor przedstawił historię odkrycia światła laserowego. Odkrył tajniki budowy różnych rodzajów laserów oraz wpływu tego odkrycia na rozwój współczesnej techniki, technologii i medycyny. Na zakończenie omówiono istotę zjawiska synchrotronowego jako potężnego narzędzia dla rozwoju współczesnej nauki. Wykład ilustrowany jest licznymi animacjami zjawisk.

O WYKŁADOWCY

Ryszard NASKRĘCKI, profesor nadzwyczajny UAM, od września 2005 r. Dziekan Wydziału Fizyki. Główne zainteresowania naukowe to fotofizyka molekularna i spektroskopia laserowa. W dorobku naukowym monografia książkowa, ponad 30 oryginalnych artykułów naukowych i ponad 50 komunikatów konferencyjnych. W latach 1993 - 2001 odbył kilka staży naukowych w renomowanych ośrodkach we Francji. Aktywny popularyzator nauki - wygłosił ponad 20 wykładów popularnonaukowych dla kilku tysięcy słuchaczy.

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

O wampirach, porfirynach i terapii światłem

Od wahadła do efektu foelektrycznego

Burza czyli fizyka błyskawicy i grzmotu

O światle raz jeszcze...

Fizyka kolorów...Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska