WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


V EDYCJA 2005/2006 - WYKŁAD 30


ŚWIAT DŹWIĘKÓW
prof. dr hab. Rufin Makarewicz
14.12.2005

Czas trwania: 49''


film niedostępny na DVD

  ŚWIAT DŹWIĘKÓW
ŚWIAT DŹWIĘKÓW

ŚWIAT DŹWIĘKÓW

ŚWIAT DŹWIĘKÓW
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Tak jak obrazy, człowiek jest w stanie rozróżniać dźwięki. Stąd pytanie: czym dźwięki różnią się od siebie?
Najpierw posłuchamy "Pokonamy fale" w wykonaniu artystów m.in. Kayah, Markowskiego, Rodowicz... potem "White Christmas" w  wykonaniu Amstronga, Crosby i Makarewicza... Bez trudu będzie można odróżnić wykonawców...
Jak to się dzieje?
Głosy wykonawców różnią się głośnością, wysokością i barwą, czyli widmem. I te pojęcia będą szczegółowo omówione i zilustrowane.

O WYKŁADOWCY

Rufin MAKAREWICZ jest profesorem fizyki-akustyki na Wydziale Fizyki UAM. Wykłada akustykę fizyczną, akustykę teoretyczną oraz uczy jak minimalizować hałas. (projektowanie ekranów akustycznych, porowatych nawierzchni jezdni, itd.) Obecne zainteresowania naukowe Profesora koncentrują sie wokół fal akustycznych w atmosferze, a w szczególności fal niosących hałas drogowy, kolejowy i lotniczy.
W dorobku ma ponad 60 publikacji i 4 książki. Jest edytorem czasopism naukowych Applied Acoustics i Archives of Acoustics oraz członkiem towarzystw naukowych: Acoustical Society of America, Acoustical Society of Japan, Polish Acoustical Society, Polish Academy of Science, New York Academy of Science. Ostatnio dużo czasu zajmuje mu tworzennie sieci zespołów badawczych w Unii Europejskiej, które zajmują się badaniami hałasu w środowisku. W chwilach wolnych śpiewa i gra na fortepianie standardy jazzowe.

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Świat dźwięków

Burza czyli fizyka błyskawicy i grzmotuZdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska