WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


V EDYCJA 2005/2006 - WYKŁAD 31


CO ŁĄCZY ZE SOBĄ PRZEPŁYW WODY, POŻAR LASU I WYBORY PARLAMENTARNE
- CZYLI KILKA SŁÓW O PEWNEJ METODZIE

dr hab. Wiesław Leoński
11.01.2006

Czas trwania: 1h2''


film niedostępny na DVD

  CO ŁĄCZY ZE SOBĄ PRZEPŁYW WODY, POŻAR LASU I WYBORY PARLAMENTARNE - CZYLI KILKA SŁÓW O PEWNEJ METODZIE
CO ŁĄCZY ZE SOBĄ PRZEPŁYW WODY, POŻAR LASU I WYBORY PARLAMENTARNE - CZYLI KILKA SŁÓW O PEWNEJ METODZIE

CO ŁĄCZY ZE SOBĄ PRZEPŁYW WODY, POŻAR LASU I WYBORY PARLAMENTARNE - CZYLI KILKA SŁÓW O PEWNEJ METODZIE

CO ŁĄCZY ZE SOBĄ PRZEPŁYW WODY, POŻAR LASU I WYBORY PARLAMENTARNE - CZYLI KILKA SŁÓW O PEWNEJ METODZIE
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Zapewne wielu z nas wypoczywając na nadmorskiej plaży zastanawiało się nad tym, czy moglibyśmy dokładnie opisać ruch osypującego się piasku albo przepływ wzburzonej morskiej wody za pomocą równań matematycznych. Po zastanowieniu doszlibyśmy zapewne do wniosku, że jeśli chcielibyśmy dokładniej opisać ruch każdej cząstki wody, każdego ziarnka piasku, to musielibyśmy wpierw wypisać, a potem (o zgrozo !!!) rozwiązać układ wielu, wielu równań. Myślę, że nie starczyłoby nam życia by to wykonać.
Czy mamy tu zatem sytuację bez wyjścia?
Okazuje się, że z pomocą może nam przyjść metoda wykorzystująca tzw. automaty komórkowe. Dzięki niej nie straszne stają się badania nad oddziaływaniem wielu cząstek, rozprzestrzenianiem się fal (ale też i pożarów czy epidemii), symulacja ruchu ulicznego. Możemy też badać skomplikowane modele materiałów magnetycznych, ale i równie dobrze preferencje wyborcze społeczeństwa, gdyż tak jak swego cza su stwierdził Richard Feynman: "jednakowe równania mają jednakowe rozwiązania", mimo, że równania są tu głęboko ukryte przed naszymi oczami. To co my widzimy to tylko proste reguły definiujące odpowiednie automaty komórkowe.

O WYKŁADOWCY

Wiesław LEOŃSKI, dr habil., pracuje w Instytutcie Fizyki UAM. W swej pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką optyki i informatyki kwantowej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą też tematyki automatów komórkowych, teorii chaosu (również chaosu kwantowego), komputerowej obróbki obrazów, matematycznej analizy danych biomedycznych. Odbył staże naukowe na uniwersytecie w Oksfordzie, Imperial College of Science and Technology w Londynie, Międzynarodowym Centrum Fizyki Teoretycznej w Triescie. Jest autorem około 100-u prac naukowych (artykułów w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej oraz komunikatów na konferencjach międzynarodowych). Jest też recenzentem w takich czasopismach jak Physical Review czy Physical Review Letters. Wygłaszał wykłady popularnonaukowe.
Pełni funkcję przewodniczącego Okręgowego Komitetu Olimpiady Fizycznej. W chwilach wolnych zajmuje się amatorskimi obserwacjami astronomicznymi oraz fotografią.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska