WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


V EDYCJA 2005/2006 - WYKŁAD 33


ENERGIA - WCZORAJ, DZIŚ i JUTRO
dr Jan Olejniczak
8.02.2006

Czas trwania: 55''


film dostępny również na DVD

  ENERGIA - WCZORAJ, DZIŚ i JUTRO

ENERGIA - WCZORAJ, DZIŚ i JUTRO

ENERGIA - WCZORAJ, DZIŚ i JUTRO

ENERGIA - WCZORAJ, DZIŚ i JUTRO
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

WCZORAJ: Kształtowanie się pojęcia energii i zasady zachowania energii. Źródła energii i rozwój sposobów wykorzystywania tych źródeł do końca XIX wieku. Silniki cieplne. Rozwój teorii fizycznych i postępujący równocześnie rozwój techniczny prowadzi do powszechnego wykorzystania różnorodnych źródeł energii: cieplnej, grawitacyjnej, chemicznej, jądrowej, słonecznej.

DZIŚ: Wraz z rozwojem energetyki i motoryzacji bardzo ważne stają zagadnienia transportu i magazynowania energii. Oprócz korzyści pojawiają się zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska i awariami (np. Czernobyl). Polityka i biznes wpływają na rozwój energetyki. Wyścig kosmiczny stworzył nowe technologie, powstała mikroelektronika, rodzi się nanotechnologia, to wszystko kształtuje potrzeby energetyczne świata JUTRA.

JUTRO: Zasoby energetyczne Ziemi. Samochody z napędem elektrycznym? Nowe, czyste ekologicznie źródła energii i ciągle niespełnione marzenie - synteza termojądrowa. Potrzeby energetyczne związane z eksploracją systemu Słonecznego i możliwości eksploracji najbliższych gwiazd.

O WYKŁADOWCY

Dr Jan OLEJNICZAK jest Kierownikiem Pracowni Pokazowej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego i od 25 lat prowadzi aktywnie popularyzację wiedzy fizycznej. Wygłosił kilkadziesiąt wykładów popularyzujących fizykę dla ponad 10 tysięcy słuchaczy.Zainteresowania naukowe to fizyka promieniowania kosmicznego. W dziedzinie tej przez wiele lat współpracował z laboratoriami badawczymi w Moskwie, Ałma-Acie, Erewanie i Durham (Anglia). Doktoryzował się z badań nad muonami w wielkich pękach promieniowania kosmicznego. Posiada w dorobku ponad 30 publikacji, komunikatów konferencyjnych, patentów i programów komputerowych, w tym także dotyczących popularyzacji fizyki. Hobby: żeglarstwo i narciarstwo.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska