WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


V EDYCJA 2005/2006 - WYKŁAD 34


O ŚWIETLE RAZ JESZCZE
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
05.04.2006

Czas trwania: 58''


film dostępny również na DVD

  O ŚWIETLE RAZ JESZCZE

O ŚWIETLE RAZ JESZCZE

O ŚWIETLE RAZ JESZCZE

O ŚWIETLE RAZ JESZCZE
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe ODM WF UAM
STRESZCZENIE

Światło, wytwarzane przez źródła naturalne lub sztuczne, jest czymś niezwykle fascynującym. Dlaczego ciała świecą? Co powoduje, że rozgrzane do wysokiej temperatury ciało emituje ogromne ilości światła? Dlaczego podczas spalania wydziela się światło?
Światło towarzyszy człowiekowi od zawsze i to dzięki. Światłu możemy poznawać otaczający nas świat. Co wiąże światło z procesem widzenia i dlaczego człowiek postrzega świat w kolorach?
Ludzie od wieków pragnęli poznać naturę światła. Dowiedzieć się jakie ma właściwości i jak możemy je badać. Zauważono, że światło, zależnie od warunków, ukazuje nam właściwości falowe bądź korpuskularne.
Czy fotony to "falujące cząstki", czy też "kawałki fal"?
Prędkość światła, w próżni ~300 000 km/s, stanowi podstawową stałą fizyczną. Dlaczego jest tak ogromna i dlaczego nie zależy od wyboru układu odniesienia?
I wreszcie - jak prędkość światła ogranicza ludzkie marzenia o podboju Wszechświata?
Pomimo ogromnego postępu nauki światło wciąż skrywa nam swoje tajemnice.

O WYKŁADOWCY

Ryszard NASKRĘCKI, profesor nadzwyczajny UAM, od września 2005 r. Dziekan Wydziału Fizyki UAM. Główne zainteresowania naukowe to fotofizyka molekularna i spektroskopia laserowa. W dorobku naukowym monografia książkowa, ponad 30 oryginalnych artykułów naukowych i ponad 50 komunikatów konferencyjnych. W latach 1993 - 2001 odbył kilka staży naukowych w renomowanych ośrodkach we Francji. Aktywny popularyzator nauki - wygłosił ponad 20 wykładów popularnonaukowych dla kilku tysięcy słuchaczy.

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Nowe światlo...

O wampirach, porfirynach i terapii światłem

Od wahadła do efektu foelektrycznego

Burza czyli fizyka błyskawicy i grzmotu

Fizyka kolorów...Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska