WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


V EDYCJA 2005/2006 - WYKŁAD 35


JAK MOŻEMY ZMIENIAĆ STANY SKUPIENIA MATERII?
prof. dr hab. Jan Wąsicki
17.05.2006

Czas trwania: 58''


film dostępny również na DVD

  JAK MOŻEMY ZMIENIAĆ STANY SKUPIENIA MATERII?

JAK MOŻEMY ZMIENIAĆ STANY SKUPIENIA MATERII?

JAK MOŻEMY ZMIENIAĆ STANY SKUPIENIA MATERII?

JAK MOŻEMY ZMIENIAĆ STANY SKUPIENIA MATERII?
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe ODM WF UAM
STRESZCZENIE

Dla każdej substancji na wykresie ciśnienia od temperatury można wyróżnić trzy obszary, które odpowiadają trzem stanom skupienia (fazom): ciału stałemu, cieczy i gazowi.
Wykres ten nazywamy diagramem (wykresem) fazowym.
Granice oddzielające te obszary nazywamy krzywymi równowagi.
Krzywa sublimacji oddziela fazę gazową od stałej, krzywa topnienia (krzepnięcia) oddziela fazę stałą od ciekłej, a krzywa wrzenia (kondensacji) fazę gazową od ciekłej.
Każdy punkt tych krzywych odpowiada stanowi, w którym mogą współistnieć dwie fazy.
Trzy krzywe przecinają się tylko w jednym punkcie, zwanym punktem potrójnym, w którym możliwe jest współistnienie wszystkich trzech faz.
Ciała stałe mogą występować w kilku różnych fazach (odmianach), różniących się strukturą i własnościami. Proces zmiany ciała stałego w jego inną odmianę, ciała stałego w ciecz czy cieczy w parę nazywamy przemianą fazową.
Znajomość wykresu fazowego substancji ma podstawowe znaczenie dla poznania jej własności i jest punktem wyjścia w badaniach materiałowych.
Podczas wykładu zaprezentuję jak poprzez zmianę temperatury i ciśnienia można dokonywać przemian fazowych, czyli "wędrować" po wykresie fazowym.

O WYKŁADOWCY

Jan WĄSICKI jest profesorem fizyki, Dyrektorem Instytutu Fizyki UAM. W Zakładzie Radiospektroskopii zajmuje się badaniem dynamiki molekularnej i przemian fazowych w układach molekularnych i jonowo-molekularnych głównie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego. Współpracuje z ośrodkami naukowymi we Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji.

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Fizyka wysokich ciśnieńZdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska