WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


VI EDYCJA 2006/2007 - WYKŁAD 37


Geoportal.gov.pl - ELEKTRONICZNA BRAMA
DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH

prof. dr hab. Witold Hołubowicz
13.12.2006

Czas trwania: 50''


film dostępny również na DVD

  ELEKTRONICZNA BRAMA DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH

ELEKTRONICZNA BRAMA DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH

ELEKTRONICZNA BRAMA DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH

ELEKTRONICZNA BRAMA DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe ODM WF UAM
STRESZCZENIE

Proces informatyzacji dotyczy coraz większej liczby dziedzin naszego życia. Jednym z obszarów, w którym widać go najbardziej jest sfera map cyfrowych - fachowo nazywanych Państwowym Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym. Obszar zastosowań map cyfrowych jest ogromny - od inwestycji budowlanych i komunalnych (sieci wodociągowe, energetyczne, telekomunikacyjne itp.) przez służby mundurowe (policja, wojsko), sztaby kryzysowe, służby transportu naziemnego, wodnego i powietrznego itd. Zespół naukowców z Zakładu Informatyki Stosowanej UAM uczestniczy w realizowanym obecnie w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie projekcie dotyczącym wdrażania tzw. Geoportalu - czyli "elektronicznej bramy" do zasobów geodezyjnych i kartograficznych w Polsce. Jest to jeden z największych projektów realizowanych w ostatnich latach w Polsce w ramach tworzenia tzw. Elektronicznej Administracji i budowania Społeczeństwa Opartego na Wiedzy i jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt "Geoportal" ma na celu umożliwienie szerokiego oferowania - poprzez dedykowany serwis internetowy - usług publicznych opartych o dane katastralne, geoprzestrzenne, geodezyjne i topograficzne (które obecnie są gromadzone, przetwarzane i udostępniane obywatelom głównie w sposób tradycyjny). Jego zakres obejmuje m.in.: wykonanie i wdrożenie portalu internetowego umożliwiającego odpłatny publiczny dostęp do ww. usług, wykonanie i wdrożenie Centralnej Składnicy Danych, będącej kompleksowym archiwum danych geoprzestrzennych, wykonanie i obsługę Certyfikowanego Centrum Infrastruktury Klucza Publicznego (umożliwiającego stosowanie tzw. "podpisu elektronicznego" oraz zdalną realizacje usług) i in. W wyniku realizacji projektu powinno zwiększyć się bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, a także poprawić jakość planowania przestrzennego i sprawność procesów inwestycyjnych. Ponadto, pozwoli to Polsce dostosować się do wymogów obowiązujących w tym zakresie wszystkie państwa członkowskie UE. Projekt łączy w sobie wiele rozmaitych zagadnień teleinformatycznych i organizacyjnych, np. integrację wielu istniejących na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim systemów informatycznych w ramach jednej elektronicznej platformy wymiany informacji, wdrożenie Infrastruktury Klucza Publicznego, stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika portalu internetowego będącego interfejsem do usług e-government. Jednym z celów projektu jest włączenie Polski w unijne struktury wymiany danych geoprzestrzennych

O WYKŁADOWCY

Witold HOŁUBOWICZ jest profesorem na Wydziale Fizyki UAM. Witold Hołubowicz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (1981). W latach 1981-1991 był pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora (1986) oraz doktora habilitowanego (1993). W latach 1987-89 przebywał jako visiting professor na Politechnice w Nowym Jorku. ,br/> W latach 1992-1996 był profesorem w nowoutworzonej francusko-polskiej uczelni technicznej w Poznaniu, a następnie w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od 2003 roku jest profesorem na Wydziale Fizyki UAM, gdzie kieruje pracami Zakładu Informatyki Stosowanej. Jest autorem 4 książek na temat telefonii komórkowej oraz ponad 100 publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki. Uczestniczył w ponad 20 projektach międzynarodowych, w większości finansowanych przez Unię Europejską, a także w licznych projektach krajowych. Kieruje pracami zespołu konsultingowego w obszarze informatyki i telekomunikacji.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska