WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


VI EDYCJA 2006/2007 - WYKŁAD 39


ŚWIAT NISKICH TEMPERATUR
prof. dr hab. Jan Stankowski
07.02.2007

Czas trwania: 1h2''


film dostępny również na DVD

  ŚWIAT NISKICH TEMPERATUR

ŚWIAT NISKICH TEMPERATUR

ŚWIAT NISKICH TEMPERATUR

ŚWIAT NISKICH TEMPERATUR
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Wykład będzie ilustrowany doświadczeniami pokazującymi niezwykłe zjawiska występujące w niskich temperaturach aż do temperatury ciekłego helu 4,2 K (-269o). Fizyka Niskich Temperatur i Kriogenika - technika uzyskiwania najniższych temperatur są na froncie fizyki fazy skondensowanej. Termodynamiczne i statyczne pojęcie temperatury. Diagram fazowy p-V pokazuje drogi skroplenia gazów. Fizyka helu: nadpłynność masy i uporządkowania magnetycznego. Nadprzewodnictwo jako nadpłynność naładowanych nośników.
Pokazy: kriogeniczna separacja azotu i tlenu powietrza, kriopompowanie, kriogeniczne wytwarzanie wysokiego ciśnienia (napęd odrzutowy, eksplozje kriogeniczne i in.), montaż kriogeniczny metali, nadprzewodnictwo, lewitacja i in.
Film: efekt fontannowy nadciekłego helu.
Ci, którzy przyjdą na ten wykład z pewnością pogłębią swoją wiedzę fizyczną i będą mieli satysfakcję, że lepiej rozumieją wiele zjawisk fizycznych działanie wielu urządzeń.

O WYKŁADOWCY

Jan STANKOWSKI ur. 1 stycznia 1934 zm. 4 września 2009 r. Tematyka badań: fizyka ciała stałego, radiospektroskopia.
Czł. koresp. 1979, czł. rzecz. 1998, czł. Prezydium PAN i przewodniczący Oddziału PAN w Poznaniu 1990-1995, prof. zw., dr nauk matematyczno-fizycznych, czł. zagr. Słoweńska Akademia Nauk i Sztuki, czł.: Polskie Tow. Fizyczne, Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, Polskie Tow. EPR, prezes czł.: Grupy AMPERE, Int. Soc. of EPR, Ferroelectrics Groupement AMPERE, wiceprez. 1994-2002, Organizator Konferencji Radio- and Microwave Spectroscopy - RAMIS od 1964 i obozów studenckich "Lato z helem" od 1975-2001 Komitet Fizyki PAN, przew. 1990-1998, Rada Naukowa Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, przew. 1993-1995, 1996-1999 i 2003-2006,

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Tajemnica spinu

100-LECIE SKROPLENIA HELUZdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska