WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


VII EDYCJA 2007/2008 - WYKŁAD 46


O SENSIE I SZTUCE EKSPERYMENTOWANIA
prof. dr hab. Hanna Gulińska
13.02.2008

Czas trwania: 30''


film dostępny również na DVD

  O SENSIE I SZTUCE EKSPERYMENTOWANIA

O SENSIE I SZTUCE EKSPERYMENTOWANIA

O SENSIE I SZTUCE EKSPERYMENTOWANIA

O SENSIE I SZTUCE EKSPERYMENTOWANIA
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe ODM WF UAM
STRESZCZENIE

Eksperyment stanowi podstawę nauk przyrodniczych. Dziś jest szczególnie ceniony, ponieważ postęp techniki sprawił, że mamy dokładne narzędzia do pomiaru parametrów doświadczeń. Dzięki tym pomiarom można opisywać przyrodę językiem naukowym i udowodnić, że procesy podlegają określonym prawidłowościom. W konsekwencji łatwiej potrafimy przewidywać i wyjaśniać zjawiska otaczającego nas świata oraz zrozumieć zasady leżące u podstaw takich zdarzeń, jak kwaśne opady, powstawanie tęczy, czy pozornie banalnych czynności, jak jazda na rowerze, czy parzenie kawy.
Eksperymentujemy od najmłodszych lat. W ten sposób uczymy się chodzić, jeść, pisać. Dzięki żmudnym ćwiczeniom nabieramy w tych działaniach doskonałości. Uczymy się, by umieć zbudować dom, konserwować żywność i rozwiązywać zadania, jakich dostarcza nam życie codzienne. Nie każdemu, mimo ukończenia szkół udaje się posiąść taką umiejętność, bo większość nie przywykła do krytycznego patrzenia. A przecież właśnie doświadczenie, nawet to najprostsze, pomaga poznawać i rozumieć otaczający świat, jak również formułować pytania i znajdować na nie odpowiedzi.
Nauczanie chemii bez udziału eksperymentu staje się procesem nieefektywnym, trudnym, bo od uczącego się wymagamy wiary w prawdziwość poglądów głoszonych przez autora podręcznika, czy wykładowcę. A przecież eksperymentowanie jest drugą naturą człowieka, wciąga i inspiruje.
W czasie wykładu przekonacie się, że chemia jest nauką nie tylko pożyteczną, ale i piękną, a znajomość jej tajników może przydać się w wielu sytuacjach życia codziennego. Zobaczycie trójwymiarowe modele pierwiastków i związków chemicznych. Będziecie też mogli zagrać w chemiczne gry komputerowe. Zadziwią Was strzały z chemicznej armatki, oślepi błysk spalanej waty, ogłuszy ryk chemicznego misia. Zobaczycie tajemniczą zmianę barw i czarodziejskie sztuczki. Każde z tych doświadczeń może być kanwą do ciekawych rozważań. Żadna książka, komputer czy świetny wykładowca nie zastąpią eksperymentu, chociaż z pewnością mogą poprawić jego odbiór i zrozumienie. Wykład będzie ilustrowany pokazem eksperymentów chemicznych.

O WYKŁADOWCY

Hanna GULIŃSKA jest profesorem w Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe związane są z możliwością wykorzystania technologii informacyjnej w kształceniu przyrodniczym. Jest autorem wielu prac naukowych dotyczących strategii multimedialnego kształcenia chemicznego oraz najnowszych podręczników chemii, których integralnym elementem są płyty CD-ROM zawierające filmy, animacje, symulacje ilustrujące przebieg procesów chemicznych, dynamiczne i trójwymiarowe modele oraz zadania problemowe i gry edukacyjne.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska