WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


VII EDYCJA 2007/2008 - WYKŁAD 47


PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
I RYZYKO Z NIM ZWIĄZANE

prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński
5.03.2008

Czas trwania: 56''


film dostępny również na DVD

  PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I RYZYKO Z NIM ZWIĄZANE

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I RYZYKO Z NIM ZWIĄZANE

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I RYZYKO Z NIM ZWIĄZANE

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I RYZYKO Z NIM ZWIĄZANE
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe ODM WF UAM
STRESZCZENIE

Promieniowanie jonizujące jest istotnym fragmentem środowiska naturalnego człowieka. Z drugiej strony wiemy, że może ono wywoływać uszkodzenia DNA i prowadzić w efekcie do zmian nowotoworowych, a nawet śmierci. Świadomość ta, potęgowana przez histeryczny ton wielu publikacji medialnych, prowadzi do irracjonalnej radiofobii i nadmiernych wydatków na ochronę radiologiczną. Wykład będzie poświęcony opisowi działania promieniowania jonizującego na organizmy, opartemu na wynikach wielkiej ilosci obserwacji i będzie próbować odpowiedzieć na pytanie, czy promieniowanie jonizujące jest szkodliwe i jeżeli tak, to kiedy?

O WYKŁADOWCY

prof. dr hab. Ludwik DOBRZYŃSKI jest kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego, Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz dyrektorem Działu Szkolenia i Doradztwa Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Zajmuje się badaniem ciała stałego ze szczególnym wykorzystaniem technik dyfrakcji neutronów, spektroskopii Mössbauera, rozpraszania Comptona. Opublikował około 200 prac naukowych oraz monografię "Neutrons and solid state physics". Profesor Dobrzyński od 1986 roku organizuje międzynarodowe letnie szkoły fizyki ciała stałego. Zajmuje się również popularyzacją fizyki, m.in. w ramach Festiwali Nauki.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska