WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


VII EDYCJA 2007/2008 - WYKŁAD 48


FIZYKA KOLORÓW
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
16.04.2008

Czas trwania: 1h5''


film dostępny również na DVD

  FIZYKA KOLORÓW

FIZYKA KOLORÓW

FIZYKA KOLORÓW

FIZYKA KOLORÓW
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Światło nie ma barwy!
Barwa nie jest także właściwością przedmiotów, jak ich kształt czy masa. Identyfikowanie barwy, jej ocena, wymaga uwzględnienia trzech elementów: źródła światła jako miejsca tworzenia promieniowania, właściwości oka jako detektora oraz mózgu jako miejsca powstania wrażenia.
Psychofizjologiczna zdolność identyfikowania barw jest oparta na odróżnianiu trzech atrybutów barwy: odcienia, nasycenia i jasności.
Fotofizyka procesu widzenia wymaga przede wszystkim zrozumienia procesów zachodzących w komórkach receptorowych oka. Na tej podstawie formułowane mogą być teorie widzenia barw.
Obiektywny opis barwy wymaga jednak zdefiniowania odpowiednich miar, a w konsekwencji wzorców barw. Konstruowane na tej podstawie modele pozwalają opisać przestrzenie barw, w różnym stopniu zbliżone do ludzkiego odczuwania barwy.

O WYKŁADOWCY

Ryszard NASKRĘCKI, profesor nadzwyczajny UAM, od września 2005 r. Dziekan Wydziału Fizyki. Główne zainteresowania naukowe to fotofizyka molekularna i spektroskopia laserowa. W dorobku naukowym monografia książkowa, ponad 30 oryginalnych artykułów naukowych i ponad 50 komunikatów konferencyjnych. W latach 1993 - 2001 odbył kilka staży naukowych w renomowanych ośrodkach we Francji. Aktywny popularyzator nauki - wygłosił ponad 20 wykładów popularnonaukowych dla kilku tysięcy słuchaczy.

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Nowe światlo...

O wampirach, porfirynach i terapii światłem

Od wahadła do efektu foelektrycznego

Burza czyli fizyka błyskawicy i grzmotu

O światle raz jeszcze...Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska