WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


VII EDYCJA 2007/2008 - WYKŁAD 49


UNOSZENIE MAGNETYCZNE
doc. dr hab. Bogdan Idzikowski
14.05.2008

Czas trwania: 57''


film dostępny również na DVD

  UNOSZENIE MAGNETYCZNE

UNOSZENIE MAGNETYCZNE

UNOSZENIE MAGNETYCZNE

UNOSZENIE MAGNETYCZNE
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe ODM WF UAM
STRESZCZENIE

W trakcie wykładu omówione zostaną własności materiałów do wytwarzania konwencjonalnych i nadprzewodnikowych magnesów trwałych oraz sposoby ich produkcji.
Zaprezentowane też zostaną różne typy uporządkowań magnetycznych i fizyczne przyczyny ich występowania. Dowiemy się co to jest diamagnetyzm i jak zachowują się diamagnetyki w polu magnetycznym.
Zrozumienie prawa Faradaya i efektu Meissnera umożliwi nam zrozumienie kilku ciekawych zjawisk. Poznamy również warunki fizyczne powstawania wirów prądowych i pułapkowania pól magnetycznych w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach II-go rodzaju.
Obserwując kilkanaście eksperymentów przekonamy się o istnieniu sił lewitacyjnych, pozwalających dużym obiektom fizycznym unosić się w powietrzu. Do przeprowadzenia najważniejszego i najciekawszego eksperymentu konieczne będzie osiągnięcie niskich temperatur, co zapewni nam ciekły azot (o temperaturze prawie -200oC).
Nasze spotkanie z niezwykłą fizyką zakończy się krótkim przeglądem zastosowań lewitacji magnetycznej (np. w nowoczesnych pociągach, windach, łożyskach, silnikach, żyroskopach, pompach do skroplonych gazów itp.). Wykład będzie ilustrowany wieloma animacjami komputerowymi.

O WYKŁADOWCY

Doc. dr hab. Bogdan IDZIKOWSKI zajmuje się fizyką ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem magnetyzmu. Wytwarza, bada i opisuje własności magnetyczne materiałów amorficznych, stopów i związków wykazujących m.in. gigantyczny efekt magnetooporowy, oraz nanokrystalicznych stopów magnetycznie miękkich z nową fazą nanokrystaliczną typu Cr23C6. Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych. Interesujące wyniki osiągnął dla polikrystalicznych związków międzymetalicznych RECu5 (RE=lantanowiec) o strukturze regularnej oraz dla stopów kompozytowych zawierających fazy magnetycznie miękką i magnetycznie twardą. Aktywnie współpracuje z wieloma grupami naukowymi w kraju, jako koordynator sieci naukowej MAG-EL-MAT (http://www.ifmpan.poznan.pl/MAG-EL-MAT), oraz z kilkoma ośrodkami naukowymi w Europie i w Japonii.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska