WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


VIII EDYCJA 2008/2009 - WYKŁAD 51


GLOBALNE ZMIANY KLIMATU I ICH IMPLIKACJE PRZYRODNICZE
prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
12.12.2008

Czas trwania: 1h


wykład dostępny również na DVD

  GLOBALNE ZMIANY KLIMATU I ICH IMPLIKACJE PRZYRODNICZE

GLOBALNE ZMIANY KLIMATU I ICH IMPLIKACJE PRZYRODNICZE

GLOBALNE ZMIANY KLIMATU I ICH IMPLIKACJE PRZYRODNICZE

GLOBALNE ZMIANY KLIMATU I ICH IMPLIKACJE PRZYRODNICZE
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Zagadnienia zmian klimatu budzą coraz większe zainteresowanie zarówno naukowców, jak i opinii publicznej. Dyskutowana jest szeroko intensywność, znaczenie, a przede wszystkim przyczyny tych zmian. Jednymi z najlepiej udokumentowanych związków z klimatem są reakcje gatunków i ekosystemów. W trakcie wykładu zostaną przedstawione wyniki długoterminowych badań ptaków, płazów i ssaków, oraz zmian zasięgu ekosystemów. Wiele przykładów będzie dotyczyło naszego kraju. Szczególny nacisk postawiony zostanie na fenologię - naukę zajmująca się opisem i zrozumieniem sezonowości w życiu roślin i zwierząt. Ponadto pokazane zostaną zmiany zimowisk i tras migracji ptaków, ale też czynników chorobotwórczych, wywołanych zmianami klimatu. Przedyskutowane zostaną pewne konsekwencje jakie wynikają dla organizmów żywych, ale też dla człowiek i jego gospodarki. Wykład będzie bogato ilustrowany.

O WYKŁADOWCY

Piotr Tryjanowski jest profesorem Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Ekologii Behawioralnej, Instytut Biologii Środowiska). Specjalizuje się w ekologii behawioralnej i ekologii ewolucyjnej. Jest członkiem rad redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych, współautorem 5 książek i ponad 120 artykułów naukowych, publikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Kierował licznymi projektami badawczymi; odbył staże zagraniczne w Izraelu, Czechach i Wielkiej Brytanii. Prof. Tryjanowski w swojej pracy głównie interesuje się zachowaniem ptaków, reakcjami zwierząt na zmiany klimatyczne oraz dynamiką populacji ptaków w czasie i przestrzeni.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska