WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


VIII EDYCJA 2008/2009 - WYKŁAD 53


100-LECIE SKROPLENIA HELU
prof. dr hab. Jan Stankowski,
dr hab. Zbigniew Trybuła,
dr hab. Wojciech Kempiński
11.02.2009

Czas trwania: 1h


wykład dostępny również na DVD

  100-LECIE SKROPLENIA HELU

100-LECIE SKROPLENIA HELU

100-LECIE SKROPLENIA HELU

100-LECIE SKROPLENIA HELU
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Hel odkryty na słońcu spowodował rozwój kriogeniki - fizyki i techniki najniższych temperatur. W Polsce jest główne europejskie centrum otrzymywania helu ciekłego. W stulecie skroplenia helu (10 lipca 2008) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zorganizowali sympozjum w Odolanowie. Eksperymenty dotyczące kwantowych własności fazy skondensowanej: nadciekłość i nadprzewodnictwo będą prezentowane w pokazach.

O WYKŁADOWCY

Jan STANKOWSKI ur. 1 stycznia 1934 zm. 4 września 2009 r. Tematyka badań: fizyka ciała stałego, radiospektroskopia. Czł. koresp. 1979, czł. rzecz. 1998, czł. Prezydium PAN i przewodniczący Oddziału PAN w Poznaniu 1990-1995, prof. zw., dr nauk matematyczno-fizycznych, czł. zagr. Słoweńska Akademia Nauk i Sztuki, czł.: Polskie Tow. Fizyczne, Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, Polskie Tow. EPR, prezes czł.: Grupy AMPERE, Int. Soc. of EPR, Ferroelectrics Groupement AMPERE, wiceprez. 1994-2002, Organizator Konferencji Radio- and Microwave Spectroscopy - RAMIS od 1964 i obozów studenckich "Lato z helem" od 1975-2001 Komitet Fizyki PAN, przew. 1990-1998, Rada Naukowa Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, przew. 1993-1995, 1996-1999 i 2003-2006,

Zbigniew Andrzej TRYBUŁA (ur. 21 maja 1957 w Pleszewie) - polski polityk, doktor habilitowany nauk fizycznych, senator VI kadencji. W 1981 ukończył studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, po których rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, gdzie doktoryzował się w 1985 i habilitował w 1994 rozprawą Badania protonowego stanu szklistego w mieszanych kryształach typu RADA. W 1989 odbył roczny staż naukowy w Montana State University w Bozeman w USA. Zajmuje stanowisko docenta, kieruje Zakładem Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie, będącym jednostką zamiejscową Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

Wojciech KEMPIŃSKI doktor habilitowany nauk fizycznych. Pracuje w Zakładzie Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie, będącym jednostką zamiejscową Instytutu Fizyki Molekularnej PAN. Zajamuje się zagadnieniami fizyki niskich temperatur, nadprzewodnictwem oraz radiospektroskopią ciał stałych, szczegolnie materialów węglowych. Autor prezentowanych eksperymentów helowych

Instytut Fizyki Molekularnej PAN,
Krotoszyńska 148, 63-430 Odolanów, tel. (0-62) 733-16-61

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Tajemnica spinu

Świat niskich temperaturZdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska