WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


VIII EDYCJA 2008/2009 - WYKŁAD 55


TAJEMNICA DŹWIĘKÓW MUZYCZNYCH
prof. dr hab. Rufin Makarewicz
22.04.2009

Czas trwania: 1h


wykład również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Muzyka to zmienne w czasie trzy atrybuty-cechy: wysokość, głośność i barwa. Są to atrybuty subiektywne, powstające w mózgu.

Mechanizm ich powstawania warunkuje ewolucja człowieka oraz obiektywne cechy sygnału akustycznego, związane ze zmiennym w czasie ciśnieniem.

Wyjaśnienie tajemnicy, to pokazanie drogi prowadzącej od ciśnienia do piękna i szczęścia, jakie daje muzyka.

O WYKŁADOWCY

Rufin MAKAREWICZ jest profesorem fizyki-akustyki na Wydziale Fizyki UAM. Wykłada akustykę fizyczną, akustykę teoretyczną oraz uczy jak minimalizować hałas. (projektowanie ekranów akustycznych, porowatych nawierzchni jezdni, itd.) Obecne zainteresowania naukowe Profesora koncentrują sie wokół fal akustycznych w atmosferze, a w szczególności fal niosących hałas drogowy, kolejowy i lotniczy. W dorobku ma ponad 60 publikacji i 4 książki. Jest edytorem czasopism naukowych Applied Acoustics i Archives of Acoustics oraz członkiem towarzystw naukowych: Acoustical Society of America, Acoustical Society of Japan, Polish Acoustical Society, Polish Academy of Science, New York Academy of Science. Ostatnio dużo czasu zajmuje mu tworzennie sieci zespołów badawczych w Unii Europejskiej, które zajmują się badaniami hałasu w środowisku. W chwilach wolnych śpiewa i gra na fortepianie standardy jazzowe.

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 

Świat dźwięków

Burza czyli fizyka błyskawicy i grzmotu


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska