WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


IX EDYCJA 2009/2010 - WYKŁAD 60


SYMULACJE KOMPUTEROWE EGZOTYCZNYCH NANOSTRUKTUR POLIMEROWYCH
dr hab. Michał Banaszak
13.01.2010

Czas trwania: 1h


wykład dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

Symulacje komputerowe stają się standardowym narzędziem badawczym w naukach przyrodniczych. Coraz potężniejsze klastry obliczeniowe pozwalają badaczom na modelowanie układów o dużej złożoności, takich jak na przykład układy polimerowe. W szczególności, dużym wyzwaniem jest określenie warunków, w których układy polimerowe mogą spontanicznie tworzyć uporządkowane nanostruktury.
W niniejszym wykładzie przedstawiamy podstawowe idee dotyczące symulacji komputerowych, oraz przykłady symulacji samoorganizujących się egzotycznych nanostruktur.
Takie nanostruktury znajdują wiele zastosowań praktycznych, na przykład w procesorach i pamięciach komputerowych, jak również w wydajnych i ekologicznych urządzeniach magazynujących energię. Pokazujemy również zwijanie i rozwijanie polimerów białkopodobnych.

O WYKŁADOWCY

Michał Banaszak pracuje w Zakładzie Fizyki Kwantowej na Wydziale Fizyki. Zajmuje się modelowaniem złożonych układów polimerowych. Jest autorem 26 publikacji naukowych. Doktorat z fizyki polimerów uzyskał w Memorial University w Kanadzie, a wieloletnie staże naukowe odbył w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. W roku 2004 uzyskał habilitację w zakresie symulacji komputerowych i materii miękkiej.

INNE WYKŁADY TEGO SAMEGO AUTORA

 


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska