WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


X EDYCJA 2010/2011 - WYKŁAD 69


JAK KOMPUTER "WIDZI" ŚWIAT
dr Zdzisław Stryła
9.03.2011

Czas trwania: 1h


wykład dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

W świecie rzeczywistym, mamy zwykle do czynienia z wielkościami, których wartości zmieniają się w sposób ciągły, analogowy. Gdy odkręcamy kran, to możemy nastawić dowolne natężenie wypływającej wody w pewnym zakresie. Gdy przemierzamy jakąś drogę, przemieszczamy się w sposób ciągły. Zupełnie inny jest świat wirtualny, który występuje w komputerach, które są automatami sterowanymi programami zewnętrznymi, maszynami Turinga. Operuje on sygnałami zmieniającymi się skokowo, przyjmującymi tylko niektóre możliwe wartości. Kran "cyfrowy" w skrajnym przypadku pozwala jedynie na dwa stany: albo woda płynie pełnym strumieniem, albo nie płynie wcale. Nie ma stanów pośrednich! Natężenie wypływającej wody jest dyskretne, przyjmuje tylko niektóre, wybrane wartości. Taki jest świat cyfrowy. Wykład ten stawia sobie za cel wyjaśnienie, jak można doprowadzić do jedności obydwu tych światów? Jak świat rzeczywisty przedstawia się w komputerze? W konsekwencji wykład będzie omawiał zamianę sygnałów analogowych na postać cyfrową wykonywaną automatycznie w układach elektronicznych, które są elementami prawie każdego komputera. Zilustrujemy sygnały akustyczne, które w życiu codziennym są analogowe, i te same sygnały przyjmujące wartości dyskretne, zamienione na cyfrowe, albo wykorzystujące widmo częstotliwości. Powiemy też trochę o tym, jak takimi danymi, które są zakodowanymi dźwiękami, powiedzmy naszej ulubionej muzyki, nie przepełnić pamięci komputera, która ma ograniczoną pojemność. To samo dotyczy obrazów, powiedzmy naszych ulubionych filmów, jak upakowywać coraz większą ich ilość w ograniczonej przestrzeni dysku. Wyjaśnimy tajniki kodowania informacji, także nieznakowej, i podstawy kompresji danych.

O WYKŁADOWCY

Dr Zdzisław Stryła jest starszym wykładowcą na Wydziale Fizyki UAM, Kierownikiem Pracowni Elektroniki Cyfrowej.                                                                                                                                                     


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska