WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


XI EDYCJA 2011/2012 - WYKŁAD 71


O PROMIENIOWANIU SYNCHROTRONOWYM I JEGO ZASTOSOWANIACH W NAUCE I TECHNOLOGII
dr hab. Maciej Kozak, prof. UAM
19.10.2011

Czas trwania: 1hwykład będzie dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

Minęło ponad 50 lat od zakończonych sukcesem prób uzyskiwania i rejestracji promieniowania synchrotronowego. Początkowo promieniowanie synchrotronowe traktowane było przez naukowców jako swego rodzaju produkt uboczny uzyskiwany podczas eksperymentów nad przyspieszaniem cząstek elementarnych. Szybko okazało się jednak, że może ono znaleźć praktyczne zastosowania w nauce. W efekcie rozpoczęto budowę dużych urządzeń (tzw. synchrotronów) przeznaczonych do uzyskiwania promieniowania synchrotronowego dla celów badawczych. W ostatnim dwóch dziesięcioleciach gwałtownie rośnie znaczenie badań synchrotronowych w badaniach materiałowych, fizyce, chemii, farmakologii czy medycynie. W tym okresie powstały zarówno ogromne synchrotrony w Europie (ESRF, Diamond, PETRA) i na świecie (APS, SPRING) jak i liczne małe synchrotrony badawcze zlokalizowane przy uniwersytetach. W najbliższych latach planowane jest także otwarcie nowych, niezwykle silnych źródeł promieniowania synchrotronowego w zakresie twardego promieniowania rentgenowskiego - laserów na swobodnych elektronach co pozwoli przybliżyć wiele procesów dynamicznych (jak np. reakcje chemiczne, dynamika białek) zachodzących w przyrodzie. Na wykładzie przedstawiony zostanie przegląd wybranych, istniejących i planowanych źródeł promieniowania synchrotronowego w Europie i na świecie. Zilustrowany zostanie wybranymi aplikacjami promieniowania synchrotronowego w projektowaniu nowych materiałów, leków czy obrazowaniu rentgenowskim.

O WYKŁADOWCY

Maciej Kozak, profesor nadzwyczajny UAM, Wydział Fizyki UAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska