WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


XI EDYCJA 2011/2012 - WYKŁAD 73


HAŁAS TURBIN WIATROWYCH
prof. dr hab. Rufin Makarewicz
14.12.2011

Czas trwania: 1hwykład będzie dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

Turbiny wiatrowe to urządzenia, które wytwarzają prąd elektryczny. Zasadą ich działania jest indukcja elektromagnetyczna, którą odkrył angielski fizyk Michał Faraday (1791-1867). Polega ona na wzbudzaniu (indukowaniu) prądu elektrycznego w przewodniku, który porusza się w stałym polu magnetycznym. Wówczas część energii mechanicznej zamienia się na energię elektryczną. W przypadku turbin wiatrowych, energia mechaniczna nic nie kosztuje, gdyż przyczyną ruchu powietrza są różnice ciśnień atmosferycznych. Mamy to za darmo na wszystkich kontynentach, w Europie i w Polsce. Aby zwiększyć moc wytwarzanego prądu, buduje się coraz większe turbiny: długości łopat przekraczają obecnie 50 metrów, a wysokości wirnika nad poziomem ziemi przekraczają 100 metrów! Kiedy turbina ma 3 takie łopaty i każda z nich wykonuje 10 obrotów w ciągu 1 minuty, to wówczas dźwięk turbiny słyszany jest w promieniu kilku kilometrów. Ponieważ dźwięk ten przeszkadza w pracy, wypoczynku i podczas snu, dlatego nazywamy go "hałasem". Hałas turbiny wiatrowej przypomina trochę trzepoczącą flagę, która periodycznie odsuwa się i zbliża. Jest to dźwięk nienaturalny, tzn. niespotykany w przyrodzie. Dźwięk taki nie istniał, kiedy żyli nasi dziadkowie, pradziadkowie oraz pra-, pra?dziadkowie. (To samo oczywiście można powiedzieć o babciach i prababciach). Dlatego nasz układ słuchowy nie jest przystosowany odbioru takich dźwięków. Ewolucja nie przystosowała nas do tego. Hałas turbin wiatrowych jest dokuczliwy nawet wtedy, gdy jest cichy. Przypomnijmy sobie kapiącą wodę z kranu w nocy, albo zgrzyt paznokcia na tablicy. Wcale nie jest głośny, ale jak bardzo dokuczliwy!! Wykład przybliży słuchaczom te zagadnienia na poziomie zrozumiałym dla uczniów szkół średnich. Pokaże nie tylko niewątpliwe zalety turbin wiatrowych, ale też często przemilczane lub mało znane szkody, koncentrując się na wytwarzanych falach akustycznych i na układzie słuchowym człowieka.

O WYKŁADOWCY

Rufin MAKAREWICZ jest profesorem fizyki-akustyki na Wydziale Fizyki UAM. Wykłada akustykę fizyczną, akustykę teoretyczną oraz uczy jak minimalizować hałas. (projektowanie ekranów akustycznych, porowatych nawierzchni jezdni, itd.) Obecne zainteresowania naukowe Profesora koncentrują sie wokół fal akustycznych w atmosferze, a w szczególności fal niosących hałas drogowy, kolejowy i lotniczy. W dorobku ma ponad 60 publikacji i 4 książki. Jest edytorem czasopism naukowych Applied Acoustics i Archives of Acoustics oraz członkiem towarzystw naukowych: Acoustical Society of America, Acoustical Society of Japan, Polish Acoustical Society, Polish Academy of Science, New York Academy of Science. Ostatnio dużo czasu zajmuje mu tworzennie sieci zespołów badawczych w Unii Europejskiej, które zajmują się badaniami hałasu w środowisku. W chwilach wolnych śpiewa i gra na fortepianie standardy jazzowe.


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska