WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


XI EDYCJA 2011/2012 - WYKŁAD 75


FIZYKA W DIAGNOSTYCE I TERAPII MEDYCZNEJ XXI WIEKU
prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski
8.02.2012

Czas trwania: 1hwykład będzie dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

W ramach wykładu przedstawione będą najnowsze metody fizyczne wykorzystywane w diagnostyce i terapii medycznej. Pokazane zostanie między innymi zastosowanie ultradźwięków, promieniowania rentgenowskiego i metody magnetycznego rezonansu jądrowego w obrazowaniu narządów ludzkiego ciała czyli tzw. tomografii. Przedstawione będą podstawy tworzenia obrazu ludzkiego ciała oraz różne systemy tomografów pracujących w szpitalach. Omówione zostaną podstawy rezonansów magnetycznych i ich zastosowanie w medycynie np. do wykrywania wolnych rodników, badania krwi ludzkiej osób chorujących na nowotwory itp. Zaprezentowane zostaną zjawiska elektrofizjologiczne związane z pracującym mózgiem (EEG) i sercem (EKG) oraz unikalne metody komputerowej analizy tych danych umożliwiające wczesne wykrywanie chorób np. układu krążenia. Zostanie zademonstrowana na żywo rejestracja zapisów elektrokardiograficznych i ich zaawansowanej analizy numerycznej. Omówiona zostanie metoda rejestracji i analizy fali pulsu czyli tzw. pulsoksymetria. Metoda ta wykorzystuje różnice w absorpcji światła czerwonego i podczerwonego hemoglobiny utlenowanej i nieutlenowanej umożliwiając nieinwazyjny pomiar pulsu oraz stopnia wysycenia krwi tlenem. Planowana jest demonstracja na żywo z rejestracji fali pulsu i jej zaawansowanej analizy numerycznej w czasie rzeczywistym w systemie domowego telemonitoringu medycznego. Pokazane zostaną metody radioterapii stosowane w leczeniu chorób nowotworowych z najnowsza terapią protonową. Terapia ta do niszczenia komórek nowotworowych wykorzystuje rozpędzone w akceleratorach do wysokich energii protony.

O WYKŁADOWCY

Ryszard KRZYMINIEWSKI jest profesorem na Wydziale Fizyki UAM, Kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej. Jego praca naukowa obejmuje tematykę związaną ze spektroskopią elektronowego rezonansu paramagnetycznego, z analizą sygnałów bioelektrycznych i z rozwojem diagnostyki medycznej. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie. Doprowadził do utworzenia na Wydziale Fizyki UAM nowej specjalności - fizyki medycznej. Pełni funkcję koordynatora tej specjalności współpracując z poznańską Akademią Medyczną. Jest twórcą nowej metody diagnozowania chorób serca - elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości sygnałowej.


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska