WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


XI EDYCJA 2011/2012 - WYKŁAD 76


SZTUCZNA FOTOSYNTEZA - ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI?
dr hab. Krzysztof Gibasiewicz
14.03.2012

Czas trwania: 1hwykład będzie dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

Energia jest jednym z najbardziej elementranych produktów warunkujących funkcjonowanie i rozwój ekonomiczny społeczeństw. Konieczność jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych jest coraz powszechniej akceptowana. Obecnie, wszystkie gospodarki świata są oparate na energii pochodzącej z paliw kopalnych - głównie węgla, ropy naftowej i gazu. Niestety, ich zasoby się kurczą a ich spalanie jest niekorzystne dla środowiska naturalnego. Alternatywnym, w praktyce niewyczerpanym źródłem energii jest światło słoneczne. Aktualne technologie przetwarzania energii światła są jednak zbyt drogie, aby skutecznie konkurować z technologiami opartymi na tradycyjnych paliwach. Nadzieje na odwrócenie tej sytuacji niosą badania nad naturalnym procesem fotosyntezy. W toku ewolucji natura wykształciła molekularny mechanizm pozyskiwania i magazynowania energii światła, który stanowi inspirację dla naukowców poszukujących przełomowych metod produkcji energii. W naturalnej fotosyntezie, z wody i dwutlenku węgla jest produkowany tlen i "paliwo" węglowodanowe. Rozłożenie procesu fotosyntezy na jego poszczególne etapy ujawnia korzyści jakie może odnieść człowiek z jego naśladowania na skalę przemysłową. W pierwszym etapie cząsteczka wody jest rozszczepiana na wodór i tlen, stanowiące wysokoenergetyczne paliwa. W niezależnym etapie wiązany jest dwutlenek węgla z atmosfery. Na jeszcze innym etapie elektrony z wody redukują dwutlenek węgla do węglowodanów, które mogą stanowić zarówno pokarm jak i paliwo przemysłowe. Podczas wykładu zostanie przedstawiony molekularny mechanizm przetwarzania energii światła słonecznego przez organizmy fotosyntetyczne. Natępnie omówione zostaną kierunki najnowszych badań nad "sztuczną fotosyntezą". Są to badania inspirowane naturalną fotosyntezą zmierzające do wykorzystania energii światła do zaspokajania potrzeb człowieka na szeroką skalę.

O WYKŁADOWCY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska