WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


XII EDYCJA 2012/2013 - WYKŁAD 79


RUCH DRGAJĄCY I FALOWY
prof. Wojciech Nawrocik
14.11.2012

Czas trwania: 1hwykład będzie dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

Ruch drgający i ruch falowy to zjawiska często występujące w naszym otoczeniu. Na wykładzie przedstawiony będzie uproszczony opis matematyczny obu zjawisk i pokazane będą eksperymenty wyjaśniające najważniejsze parametry opisywanych ruchów takie jak np. okres i amplituda drgań, okres i długość fali, rezonans układów drgających, drgania tłumione i wymuszone, a także wybrane zjawiska akustyczne. Omówione zostaną także zastosowania drgań i fal we współczesnej fizyce, medycynie i technice.

O WYKŁADOWCY

Wojciech NAWROCIK jest profesorem fizyki na Wydziale Fizyki UAM. W latach 1987-90 był dyrektorem Instytutu Fizyki i w latach 1993-99 dziekanem Wydziału Fizyki UAM. Dla studentów kierunku fizyka wykłada mechanikę i wstęp do fizyki fazy skondensowanej. Pracuje w Zakładzie Kryształów Molekularnych i zajmuje się badaniami struktury, dynamiki i przejść fazowych w układach molekularnych. Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych. W badaniach stosuje głównie metody dielektryczne i rozpraszania neutronów. Przez wiele lat przebywał na stażach w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Współpracuje z wieloma uniwersytetami europejskimi. Jest członkiem międzynarodowej grupy EUPEN zajmującej się nauczaniem fizyki w Europie. Przewodniczy Krajowemu Komitetowi Organizacyjnemu festiwalu "Fizyka na Scenie 3".


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska