WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


II EDYCJA 2002/2003 - WYKŁAD 8


FIZYKA W MEDYCYNIE
prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski
17.11.2002

Czas trwania: 32''


film niedostępny na DVD

  FIZYKA W MEDYCYNIE
FIZYKA W MEDYCYNIE

FIZYKA W MEDYCYNIE

FIZYKA W MEDYCYNIE
Transmisja internetowa: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Montaż cyfrowy (komputerowy): M.Latosińska.
Zapis filmowy: Uniwersyteckie Studio Filmowe Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego WF UAM
STRESZCZENIE

W ostatnich kilkunastu latach widoczny jest intensywny rozwój nowej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej stosowanej w medycynie. Wiele metod badawczych wykorzystywanych do niedawna tylko w laboratoriach fizyków znajduje zastosowanie w innych dziedzinach życia, a zawłaszcza w medycynie stając się nowoczesnym narzędziem diagnostycznym. Do takich metod należy m.in. tomografia komputerowa oparta na promieniowaniu rtg, tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego, ultrasonografia wykorzystująca ultradźwięki do trójwymiarowego obrazowania wnętrza ludzkiego ciała, jak również matematyczne metody analizy złożonych sygnałów w zastosowaniu np. do zapisów elektrokardiograficznych. W Polsce 50% zgonów spowodowanych jest chorobami układu krążenia w tym głównie chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego (100 tys. zgonów rocznie spowodowanych jest zawałem), Metody diagnostyczne mięśnia sercowego służące wykrywaniu ewentualnych zmian patologicznych to badanie elektrokardiograficzne, tzw. próba wysiłkowa, badanie echokardiograficzne oraz badania inwazyjne takie jak scyntygrafia (SPECT) i koronarografia. Badanie elektrokardiograficzne EKG polega na rejestracji zmian potencjałów elektrycznych związanych z pracującym sercem. W Zakładzie Fizyki Medycznej na Wydziale Fizyki UAM rozwijane są metody zaawansowanej analizy zapisów ekg. Jedną z nich jest elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości sygnałowej. Polega ona na zwiększeniu rozdzielczości sygnałowej fragmentów zapisu EKG związanych z procesem depolaryzacji mięśnia sercowego, w wyniku, którego następuje mechaniczny skurcz serca. Opracowana nowa metoda diagnostyczna cechuje się wysoką czułością i specyficznością wykrywania zmian niedokrwiennych w mięśniu sercowym i jako całkowicie nieinwazyjna stanowi bardzo interesujące uzupełnienie dotychczasowych metod diagnostycznych.

O WYKŁADOWCY

Ryszard KRZYMINIEWSKI jest profesorem na Wydziale Fizyki UAM, Kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej. Jego praca naukowa obejmuje tematykę związaną ze spektroskopią elektronowego rezonansu paramagnetycznego, z analizą sygnałów bioelektrycznych i z rozwojem diagnostyki medycznej. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie. Doprowadził do utworzenia na Wydziale Fizyki UAM nowej specjalności - fizyki medycznej. Pełni funkcję koordynatora tej specjalności współpracując z poznańską Akademią Medyczną. Jest twórcą nowej metody diagnozowania chorób serca - elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości sygnałowej.Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska