WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


XII EDYCJA 2012/2013 - WYKŁAD 82


FASCYNUJĄCY ŚWIAT KWAZIKRYSZTAŁÓW
prof. UAM dr hab. Henryk Drozdowski
13.02.2013

Czas trwania: 1hwykład będzie dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

Kwazikryształy pod wieloma względami podobne są do klasycznych kryształów, ale nie są zbudowane z komórek elementarnych, które powtarzają się periodycznie w przestrzeni! Aperiodyczny charakter struktury kwazikryształów powoduje, iż w materiałach tych łamane są elementarne prawa krystalografii klasycznej i zasada translacji. Odmienność struktury kwazikryształów jest przyczyną bardzo interesujących właściwości fizycznych kwazikryształów. Są to materiały o wysokiej twardości, odporne na korozję i ścieranie, o wysokim oporze elektrycznym i o niskim przewodnictwie cieplnym. Kwazikryształy, obok fulerenów i nadprzewodników uważane są za największe osiągnięcie nauki o materiałach na przestrzeni ostatniego półwiecza. Odkrycia kwazikryształów dokonał Dan Shechtman (Technion, Haifa, Izrael) w 1982 roku, obserwując obrazy powstające w wyniku dyfrakcji i interferencji elektronów na mikroziarnach stopu aluminium-mangan Al6Mn. Za odkrycie to otrzymał on Nagrodę Nobla z chemii w roku 2011.

O WYKŁADOWCY

Henryk DROZDOWSKI jest profesorem w Zakładzie Optyki na Wydziale Fizyki UAM i kierownikiem Pracowni Dydaktyki Fizyki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą fizyki fazy skondensowanej, a dorobek naukowy obejmuje 84 publikacje, w tym trzy książki. Pasjonuje się problemami egzystencjalnymi, takimi jak powstanie i kres istnienia Wszechświata, relacje między fizyką a filozofią. Nie podziela opinii o hermetyczności nauki; pragnie dzielić się z innymi swymi fascynacjami i radością obcowania z nauką. Autor podręcznika dla studentów fizyki Fizyczny Obraz Świata (Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007) i wielu artykułów popularnonaukowych, opublikowanych w Wiedzy i Życiu, Delcie, Fizyce w Szkole. Wykłada m.in. fizykę Wszechświata.


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska