WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


XII EDYCJA 2012/2013 - WYKŁAD 83


O ŚWIETLE BEZ ŚCIEMNIANIA
dr Błażej Gierczyk, dr Maciej Zalas, Zakład Chemii Supramolekularnej, Wydział Chemii UAM
13.03.2013

Czas trwania: 1hwykład będzie dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

Procesy zachodzące z emisją światła fascynowały ludzi od zarania dziejów. Wzbudzały one często grozę, podziw lub zainteresowanie (często naukowe). Obecnie nadal stanowią one istotny obszar badań fizyki, chemii i biologii, są środkiem wyrazu artystycznego bądź towarzyszą nam w życiu codziennym. Wykład dotyczyć będzie wybranych aspektów luminescencji. Omówione zostaną najważniejsze jej typy, w szczególności foto- i chemiluminescencja. Przedstawiane zjawiska zilustrowane zostaną szeregiem pokazów i eksperymentów chemicznych, w większości rzadko lub w ogóle nie goszczących na salach wykładowych w Polsce i na świecie. Jeśli chcesz wiedzieć co robią producenci proszków, aby pranie było "bielsze niż biel", czy uran i jego związki świecą w ciemności, jak odróżnić dobrej jakości tonik od "podróbki", jak zrobić "chemiczną latarkę" lub czy twaróg może posłużyć za źródło światła - zapraszamy na wykład.

O WYKŁADOWCY

dr Błażej Gierczyk - adiunkt w Zakładzie Chemii Supramolekularnej na Wydziale Chemii UAM. Główne zainteresowania naukowe to spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz chemia kompleksów gość-gospodarz. Popularyzator nauki, od lat odpowiedzialny za organizowanie Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych oraz autor wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych podczas Dni Nauki i Sztuki, Poznańskiej Nocy Naukowców oraz Wykładów Otwartych Wydziału Chemii UAM.

dr Maciej Zalas - adiunkt w Zakładzie Chemii Supramolekularnej Wydziału Chemii UAM, jego zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu zjawisk i urządzeń wykorzystujących energię słoneczną ze szczególnym ukierunkowaniem na procesy fotowoltaiczne i fotokatalityczne. Od lat prowadzi również działania mające na celu popularyzację nauk ścisłych, bierze czynny udział w prezentacjach ciekawych zagadnień i doświadczeń chemicznych, jest autorem i współautorem szeregu wykładów, pokazów i warsztatów dla uczniów. Jego prezentacje zawsze połączone są z szeregiem ciekawych eksperymentów ilustrujących omawiane zagadnienia. Od ponad 10 lat jest również współorganizatorem i współautorem pytań Konkursu Chemicznego UAM.


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska