WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


XII EDYCJA 2012/2013 - WYKŁAD 84


NANOMATERIA W MEDYCYNIE
dr inż. Maciej Jarzębski
12.06.2012

Czas trwania: 1hwykład będzie dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

Nowoczesna medycyna opiera się zarówno na innowacyjnych rozwiązaniach przętowych i kadrze specjalistów jak i nowych rozwiązaniach w dziedzinie systemów celowanego i kontrolowanego uwalniania leków. Niespotykane dotąd możliwości niesie ze sobą rozwój fizycznych i chemicznych metod analizy i syntezy cząstek w rozmiarach rzędu jednej miliardowej metra czyli nanometrów. W badaniach nad nowymi lekami, coraz częściej zwraca się uwagę na jego "otoczkę", czyli nośnik leku. Opracowanie nowych "pokryć tabletek" skutecznie zwiększy ich efektywność, poprzez skrócenie drogi między punktem wprowadzenia leku a jego miejscem docelowym. Dodatkowo, pozwoli to na zmniejszenie skutków ubocznych terapeutyków. Duże nadzieje pokłada się w nowoczesnych materiałach polimerowych. Okazuje się, że materiał żelowy, zbliżony właściwościami do tego, który nakładamy do głowy by "stabilizować" nasze włosy, może być nośnikiem leków. Przykładem są polimery na bazie poli-(N-izopropyloakryloamidu), które wykazują zdolność do zmiany rozmiaru i kształtu pod wpływem różnicy pH i temperatury. Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi trendami wykorzystania nowych cząstek materii w dziedzinie DDS (drug delivery system - systemów dostarczania leków). Poznają również innowacyjne metody analityczne nanocząstek, jakimi dysponuje Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu, Wydział Fizyki UAM. Przedstawiona zostanie również niezwykle ważna rola naukowca - fizyka w opracowaniu koncepcji nowatorskich, skutecznych i bezpiecznych leków.

O WYKŁADOWCY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska