WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


XIII EDYCJA 2013/2014 - WYKŁAD 86


Zrozumieć dualizm korpuskularno-falowy światła i materii
Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał
13.11.2013

Czas trwania: 1hwykład będzie dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

Słuchacz prześledzi przebieg i wyniki doświadczeń ukazujących zachowanie się fal na wodzie i falową naturę światła, przede wszystkim zjawiska ugięcia i interferencji. Następnie zobaczy efekt fotoelektryczny zewnętrzny demonstrujący korpuskularną naturę światła. Potem zaobserwuje zachowanie się ciał w niskich temperaturach, jak zmienia się opór elektryczny ciał i będzie mógł zrozumieć, dlaczego niektóre substancje stają się nadprzewodzące. To będzie wymagało odpowiedzi na pytanie, czy tylko światło, strumień fotonów ulega ugięciu, czy też dotyczy to strumieni cząstek materii? By pojąć radykalizm wniosków z tych odpowiedzi słuchacz zerknie do mechaniki kwantowej i będzie mógł zrozumieć dualizm korpuskularno-falowy nie tylko światła, ale też materii.

O WYKŁADOWCY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska