WYKŁADY OTWARTE - ARCHIWUM FILMOWE


XIII EDYCJA 2013/2014 - WYKŁAD 88


ZJAWISKO DZIURY OZONOWEJ
Prof. UAM dr hab. Henryk Drozdowski
15.01.2014

Czas trwania: 1hwykład będzie dostępny również na DVD

 
Streaming: M.Karlic, M.Światłowski - Pracownia Komputerowa Wydziału Fizyki UAM
Zapis filmowy: Pracowania Demonstracji i Popularyzacji Fizyki WF UAM
STRESZCZENIE

Od ponad miliarda lat warstwa ozonowa istniała w atmosferze. Ozonosfera zapewniała bezpieczne życie na naszej planecie. Umożliwiała kolonizację lądów oraz rozwój różnych form życia. Wszystko zmieniło się od czasu odkrycia "cudownego środka" - freonu, który mimo zakazu produkcji, nadal jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu. W ostatnich latach wzrasta zawartość w atmosferze antropogenicznych związków chemicznych, zawierających chlor (freony) i brom (hadrony). Związki te po przedostaniu się do stratosfery ulegają rozpadowi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego UV. W atmosferze powstaje chlor. Jeśli ta tendencja utrzyma się, to nastąpi spadek koncentracji ozonu w stratosferze, a temperatura przy powierzchni Ziemi może znacząco wzrosnąć. Na wykładzie omówione zostanie występowanie ozonu w atmosferze, jego tworzenie się i przyczyny zaniku. Szczególnie interesujący jest mechanizm zjawiska dziury ozonowej i odpowiedź na pytanie, dlaczego zostało zaobserwowane najpierw na Antarktydzie? Zaskakujący okazał się związek, jaki zachodzi między formowaniem się polarnych chmur stratosferycznych a powstawaniem dziury ozonowej! Czy można zapobiec powiększaniu się dziury ozonowej? Czy można uratować naszą planetę?

O WYKŁADOWCY

Prof. UAM dr hab. inż. Henryk Drozdowski jest kierownikiem Zakładu Optyki na Wydziale Fizyki UAM. Zajmuje się rentgenowskimi badaniami materii miękkiej (ciecze molekularne, roztwory, ciała amorficzne, układy biologiczne), które dostarczają wielu ważnych informacji o strukturze ośrodków, oddziaływaniach międzymolekularnych i dynamice molekularnej. Opublikował ponad 40 prac naukowych i 30 prac popularnonaukowych z fizyki, w takich czasopismach, jak Wiedza i Życie, Delta, Fizyka w Szkole. Prowadzi liczne wykłady (Poznańskie Festiwale Nauki i Sztuki, Wykłady Otwarte na Wydziale Fizyki UAM, prelekcje w wielu szkołach Wielkopolski) popularyzujące naukę wśród młodzieży.


Zdjęcia: K. Fryś, M. Nowak, M. Wachowicz.
Transmisja on-line: Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki Wydziału Fizyki UAM, PK WF UAM, PCSS, CIM. Streaming: M. Karlic, M. Światłowski.
Copyright 2003-2013 J. Latosińska, M. Latosińska